Behaviorální a sociální neurovědy - skupina prof. Brázdila

Jsme jednou ze tří skupin na CEITEC MU zaměřených na výzkum mozku a lidské mysli.


Výzkumné zaměření:

  • Aktivita neuronálních sítí velkého rozsahu ve vztahu k lidskému chování.

  • Kortikální excitabilita - od úrovně molekulární až po behaviorální. 

  • Neurální koreláty sociální kognice u zdravé populace a u vybraných onemocnění mozku. 


Cíle:

  • Pochopit mechanismy konektivity v neuronálních sítích u vyvíjejícího se a dospělého mozku.

  • Prohloubit porozumění mechanismu přechodu od normální k patologické kortikální excitabilitě lidského mozku.

  • Vyvinout pokročilá experimentální paradigmata a analytické postupy s využitím duálního fMRI měření (tzv. „hyperscanning“) pro výzkum sociálního rozhodování a související neurální dynamiky.