Užitečné odkazy

Masaryk Neuroscience Hub - unikátní výzkumná a vzdělávací platforma na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro podporu spolupráce základních a klinických neurovědních pracovišť a výzkumných skupin na univerzitě i mimo ni. Cílem MNH je identifikovat synergie, podporovat efektivní koordinaci neurovědních výzkumných projektů, podporovat výměnu informací a sdílet znalosti v brněnské neurovědní komunitě a podporovat společnou grantovou strategii. Důležitá role Centra spočívá v koordinaci doktorského programu Neurovědy na LF MU.

Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování - Multimodal and functional imaging laboratory (MAFIL) je sdílenou laboratoří vybudovanou na Masarykově univerzitě v rámci projektu Středoevropský technologický institut - CEITEC. Laboratoř poskytuje moderní zobrazovací služby zejména v oblasti neurozobrazování a mapování lidského mozku, ale i zobrazování ostatních částí lidského těla. Základní techniky, o něž se činnost MAFIL opírá, jsou humánní MR zobrazování v silném magnetickém poli (včetně MR spektroskopie) a elektrofyziologické techniky (high-density EEG, simultánní měření elektrofyziologie a MRI). Expertízy MAFIL se zaměřují zejména na funkční a strukturální mapování mozku (hlavy), neboť  laboratoř vznikla zejména pro potřeby neurovědního výzkumu.