Projekty

  • Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektiva (NU20J-04-00022). Healthy Brain Ageing in Czechia over the life-course. Období řešení:  5/2020 - 12/2023
  • Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dysplázií (NU21-04-00305). Transcriptomics and DNA methylation analysis in patients with focal cortical dysplasia. Období řešení:  5/2021 - 12/2024
  • Role miRNA ve vývoji glutamatergní a GABAergní signalizace po záchvatech v novorozeneckém období. (GA19-11931S). The role of miRNA in development of glutamatergic and GABAergic signaling after early-life seizures. Období řešení:  1/2019 - 12/2021
  • Detekce zóny počátku záchvatu u multi-lezionální epilepsie s užitím multimodálního neurozobrazování (NU21-04-00254). Detection of seizure onset zone in multi-lesional epilepsy using multimodal neuroimaging. Období řešení: 5/2021 — 12/2024
  • COST Action - The neural architecture of consciousness (CA18106). Období řešení: 04/2019-04/2023